Scriptura este un cuvânt latin, care înseamnă „scriere”, în timp ce biblia este un plural neutru grecesc, care înseamnă „cărţi” (de la biblíon = carte, document, sul de papirus). Cuvântul „biblie” derivă de la numele orașului Byblos, care era principalul furnizor de hârtie al lumii antice. Dar astăzi, în toate limbile, cuvântul Biblia este înţeles ca un singular feminin, cu sensul de Sfânta Scriptură.

Biblia a fost scrisă de aproximativ 40 de autori din contexte diferite şi de-a lungul unei perioade de 1500 de ani de către persoane care aveau diferite profesii. În ciuda faptului că a fost scrisă de mai mulți autori, toți prezintă perspective diferite, însă proclamă acelaşi Dumnezeu adevărat şi aceeaşi cale spre mântuire – Iisus Hristos (Ioan 14:6; Faptele Apostolilor 4:12).

Biblia este formată din două colecţii de cărţi:

  1. Scripturile ebraice, care existau cu mult timp înaintea erei creștine;
  2. Scripturile creștine grecești, care au fost scrise în a doua jumătate a primului secol creștin.

După epoca apostolică, aceste două colecţii au fost numite convenţional, de către creștini, pe criterii teologice: Vechiul Testament și Noul Testament

Spre deosebire de toate filosofiile, știinţele și religiile lumii, Biblia ne oferă un sens al vieţii, o speranţă și o filosofie de viaţă. Psihologia pe care o respiră textul biblic, autoritatea cu care Biblia ne vorbește sunt unice. Dincolo de minunile din interiorul Bibliei, cele produse de ea nu sunt mai puţine. Are puterea de a recupera vieţi pierdute și a avut o influenţă uriașă asupra culturii și civilizaţiei. În ciuda păcatelor omenești, care s-au dezvoltat chiar și prin intermediul religiei organizate, în toate cele trei religii care reflectă mai mult sau mai puţin adevărul biblic (iudaismul, creștinismul și islamul), principiile Bibliei afirmă un ideal universal care depășește orice imaginaţie omenească.

„Degeaba știi să citești, dacă nu ai citit niciodată Biblia.”

Și nu lăsa pe altcineva să testeze terapeutica spirituală a Bibliei în locul tău. S-ar putea să pierzi câte ceva, dacă o citești, dar, dacă nu o citești, este foarte probabil să pierzi totul.

Curiozități despre Biblie

  • Biblia este cartea cea mai bine vândută din istorie.
  • Scrierile biblice au fost compuse pe trei continente diferite (Africa, Asia şi Europa) şi în trei limbi diferite (ebraică, aramaică şi greacă).
  • Biblia influențează tradițiile a trei religii mari: creștinism, iudaism și islam.
  • Cel mai scurt verset din Biblie se găsește în Ioan 11:35: „Isus plângea.”
  • Biblia de la București (cunoscută și sub denumirea de Biblia lui Șerban Cantacuzino) a fost prima traducere completă a Bibliei în limba română, fiind publicată în 1688.
  • Johann Gutenburg a inventat tiparul in 1450 si prima carte tiparita a fost Biblia in limba latina.
  • Cea mai mare biblie din lume cântărește 496 de kilograme. Alcătuită de Louis Waynai în 1930, cartea are înălțimea de 1.10 metri și, când este deschisă, are lățimea de 2.48 metri.